Raspored rada – ambulanta Smokvica

Raspored rada AMBULANTA SMOKVICA – KOLOVOZ 2012

Datum DAN Od.8.- 14,30 Od 14,30-20,30
1.8.2012 SRI Dr. Škaro Neven  
2.8.2012 ČET   Dr. Škaro Neven
3.8.2012 PET Dr. Škaro Neven  
4.8.2012 SUB    
5.8.2012 NED    
6.8.2012 PON   Dr. Škaro Neven
7.8.2012 UTO Dr. Škaro Neven  
8.8.2012 SRI    
9.8.2012 ČET   Dr. Škaro Neven
10.8.2012 PET Dr. Škaro Neven  
11.8.2012 SUB Dr. Škaro Neven RRS  
12.8.2012 NED    
13.8.2012 PON   Dr. Škaro Neven
14.8.2012 UTO Dr. Škaro Neven  
15.8.2012 SRI Dr. Škaro Neven  
.8.6.2012 ČET   Dr. Škaro Neven
.8.7.2012 PET Dr. Škaro Neven  
18.8.2012 SUB    
19.8.2012 NED    
20.8.2012 PON   Dr. Škaro Neven
21.8.2012 UTO Dr. Škaro Neven  
22.8.2012 SRI Dr. Škaro Neven  
23.8.2012 ČET   Dr. Škaro Neven
24.8.2012 PET Dr. Škaro Neven  
25.8.2012 SUB    
26.8.2012 NED    
27.8.2012 PON   Dr. Škaro Neven
28.8.2012 UTO Dr. Škaro Neven  
29.8.2012 SRI Dr. Škaro Neven  
30.8.2012 ČET   Dr. Škaro Neven
31.8.2012 PET Dr. Škaro Neven