ZAPISNIK

November 17, 2012 Off By Administrator
ZAPISNIK

o provedenim izborima za člana Upravnog vijeće Doma zdravlja Korčula – predstavnika radnika

Birački odbor u sastavu Ante Sardelić, Ela Ojdanić i Eleonora Vegar dana 14. studenoga 2012. godine u vremenu od 8 do 16 sati proveo je izbore za člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Korčula – predstavnika radnika na biračkom mjestu u Domu zdravlja Korčula u Knjižnici.

Birački odbor utvrdio je da 57 radnika zaposlenih u Domu zdravlja ima pravo glasovati za člana Upravnog vijeća – predstavnika radnika.

Birački odbor izradio je ukupno 58 glasačkih listića koji su ovjereni pečatom Doma zdravlja (redni broj 7).

Birački odbor utvrdio je da je u vremenu od 8 do 16 sati glasovalo 37 radnika i da je važećih glasačkih listića bilo 37, a nevažećih glasačkih listića 0 .

Birački odbor utvrdio je da je:

kandidat Filipović Radojka dobila 17 glasova

kandidat Nobilo Ivan dobio 20 glasova.

Birački odbor utvrdio je da je glasovanju pristupilo 64,9 % radnika. Temeljem rezultata izbora birački odbor utvrđuje da je za člana Upravnog vijeća – predstavnika radnika izabran Ivan Nobilo na razdoblje od četiri (4) godine.

U Korčuli, 14. studenoga 2012. godine.

Birački odbor:

1. Ante Sardelić 

2. Ela Ojdanić 

3. Eleonora Vegar